Τομείς Δραστηριότητας

 
 
Το Δικηγορικό γραφείο του Μιχαήλ Σ. Κοντογιώργου παρέχει ένα ευρύ φάσμα νομικών υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις εξατομικευμένες ανάγκες των πελατών του.

Παρακαλώ δείτε κάθε τομέα δραστηριότητας για πιο λεπτομερείς πληροφορίες ή επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή για τον καθορισμό συνάντησης δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης (Skype, Zoom, Viber, Facetime).
 
 
 

Διοικητικό Δίκαιο

 
 
 
 
 
 

Εργατικό - Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο

 
 
 
 
 
 

Εμπορικό - Εταιρικό Δίκαιο

 
 
 
 
 
 
 
 

Δίκαιο Ακινήτων - Κτηματολόγιο

 
 
 
 
 
 

Οικογενειακό Δίκαιο

 
 
 
 
 
 

Κληρονομικό Δίκαιο

 
 
 
 
 
 
 
 

Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης –Συνταξιοδοτικά

 
 
 
 
 
 

Τροχαία ατυχήματα - Ιατρική αμέλεια

 
 
 
 
 
 

Κάτοικοι Εξωτερικού

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διοικητικό Δίκαιο

 
 
 
 
Το Δικηγορικό Γραφείο Μιχαήλ Σ. Κοντογιώργου & Συνεργατών με έδρα την Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει με υψηλό επίπεδο συνέπειας και επιτυχίας υποθέσεις διοικητικών διαφορών, δικαστικά και εξωδικαστικά, όπως :
 • Ακυρωτικές διαφορές - αιτήσεις ακύρωσης πράξεων σχετικών με :
  - την πρόσληψη και κατάσταση του προσωπικού του Δημοσίου, των ΟΤΑ και λοιπών ν.π.δ.δ.,
  - την εφαρμογή της εκπαιδευτικής νομοθεσίας, την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και φροντιστηρίων,
  - την τακτοποίηση, προσκύρωση και αναλογισμό αποζημίωσης ακινήτων, καθώς και την εφαρμογή πολεοδομικών μελετών,
  - τον χαρακτηρισμό κτισμάτων ή κατασκευών ως αυθαιρέτων,
  - την έκδοση οικοδομικών αδειών και αδειών για την κοπή δένδρων, καθώς κα τη σύνδεση οικοδομών με κάθε είδους δίκτυα,
  - την έκδοση αδειών υπαίθριων διαφημίσεων και ... Διαβάστε περισσότερα
 
 
 
 

Εργατικό - Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο

 
 
 
 
Το Δικηγορικό Γραφείο Μιχαήλ Σ. Κοντογιώργου & Συνεργατών με έδρα την Θεσσαλονίκη με γνώμονα το συμφέρον των εργαζομένων και των εργοδοτών παρέχει τις εξής υπηρεσίες στο πεδίο του εργατικού δικαίου και του δικαίου δημοσίων υπαλλήλων:
 • Συμβάσεις εργασίας (σύναψη, τροποποίηση, καταγγελία/τερματισμός κλπ)
 • Ασφαλιστικές εισφορές (διεκδίκηση ενσήμων / ευθύνη εργοδότη)
 • Εξωδικαστικοί συμβιβασμοί
 • Εργατικό ατύχημα (αναγγελία, διεκδίκηση αποζημίωσης κλπ)
 • Αγωγές αποζημίωσης (πληρωμή δεδουλευμένων αποδοχών, επιδομάτων κλπ)
 •  Διαβάστε περισσότερα
 
 
 
 

Εμπορικό - Εταιρικό Δίκαιο

 
 
 
 
Το Δικηγορικό Γραφείο Μιχαήλ Σ. Κοντογιώργου & Συνεργατών με έδρα την Θεσσαλονίκη παρέχει πλήρη υποστήριξη σε θέματα εταιρειών πάσης φύσεως και, μεταξύ άλλων, στα εξής πεδία:
 • Σύσταση και λύση εταιρειών/επιχειρήσεων
 • Κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων για τρέχοντα θέματα της επιχείρησης (μισθωτήρια, συμβάσεις εργασίας, Non-Disclosure Agreements)
 • Συμβάσεις Εμπορικής Αντιπροσωπείας/Διανομής/Δικαιόχρησης (Franchise)
 • Έκδοση Διαταγών Πληρωμής για οφειλές προς επιχειρήσεις
 
 
 
 

Δίκαιο Ακινήτων - Κτηματολόγιο

 
 
 
 
Το Δικηγορικό Γραφείο Μιχαήλ Σ. Κοντογιώργου & Συνεργατών με έδρα την Θεσσαλονίκη, διαθέτοντας μακροχρόνια εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση στα ακίνητα, παρέχει στους πελάτες του νομικές υπηρεσίες σε όλα τα στάδια αγοράς ή πώλησης κάθε είδους ακινήτου και ενδεικτικά:
 • Σύνταξη μισθωτηρίων
 • Αγωγές για καθυστέρηση ενοικίου
 • Έκδοση Διαταγής Απόδοσης Μισθίου
 • Νομική υποστήριξη και διαχείριση μισθώσεων
 • Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών πολυκατοικίας
 • Έλεγχο τίτλων ...
 •  Διαβάστε περισσότερα
 
 
 
 

Οικογενειακό Δίκαιο

 
 
 
 
Το Δικηγορικό γραφείο Μιχαήλ Σ. Κοντογιώργου & Συνεργατών στη Θεσσαλονίκη διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και γνώση προκειμένου να αναλάβει την επίλυση οικογενειακών διαφορών. Πιο αναλυτικά, οι υποθέσεις οικογενειακού δικαίου με τις οποίες ασχολείται το γραφείο μας είναι:
 • Κατάθεση και εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων επιμέλειας και διατροφής ανήλικων τέκνων
 • Κατάθεση και εκδίκαση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και αγωγών διατροφής εν διαστάσει συζύγου
 • Κατάθεση και εκδίκαση αγωγών διαζυγίου κατ’ αντιδικία, διάστασης, διατροφής κλπ
 • Διεκπεραίωση διαδικασίας έκδοσης συναινετικού διαζυγίου (λύση γάμου, ...
 •  Διαβάστε περισσότερα
 
 
 
 

Κληρονομικό Δίκαιο

 
 
 
 
Το Δικηγορικό γραφείο Μιχαήλ Σ. Κοντογιώργου & Συνεργατών στη Θεσσαλονίκη είναι σε θέση να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και σε ζητήματα κληρονομικού δικαίου, όπως, ενδεικτικά:
 • Έκδοση πιστοποιητικών (λ.χ. αποποίησης, μη δημοσίευσης διαθήκης, μη αμφισβήτησης κληρονομικού δικαιώματος κ.α)
 • Διαθήκες (σύνταξη, δημοσίευση),
 • Αγωγή προσβολής διαθήκης ως πλαστής, προσβολής κληρονομικού δικαιώματος,
 • Αποδοχή/αποποίηση κληρονομίας
 • Έκδοση κληρονομητηρίου και ...
 •  Διαβάστε περισσότερα
 
 
 
 

Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης –Συνταξιοδοτικά

 
 
 
 
Το Δικηγορικό γραφείο Μιχαήλ Σ. Κοντογιώργου & Συνεργατών στη Θεσσαλονίκη παρέχει νομική υποστήριξη και σε συνταξιοδοτικά θέματα, ως εξής :
 • Πλήρης διεκπεραίωση κάθε ζητήματος που σχετίζεται με την απονομή σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.
 • Συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές υπηρεσίες επί συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών ζητημάτων.
 • Νομική εκπροσώπηση ενώπιον κάθε αρμόδιας Διοικητικής αρχής και Δικαστηρίου.
 
 
 
 

Τροχαία ατυχήματα - Ιατρική αμέλεια

 
 
 
 
Το Δικηγορικό Γραφείο Μιχαήλ Σ. Κοντογιώργου & Συνεργατών με έδρα την Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει να συνδράμει σε τροχαία - εργατικά ατυχήματα, από την πρώτη κιόλας στιγμή, ούτως ώστε να καθοδηγήσει με ασφάλεια τους εμπλεκόμενους σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες.

Βασιζόμενοι στην πολυετή εμπειρία μας αναλαμβάνουμε δικαστικές και εξωδικαστικές υποθέσεις από τροχαία και εργατικά ατυχήματα, αποζημιώσεις, ευθύνη ιατρών όπως και την κατάθεση και εκδίκαση αγωγών για επιδίκαση αποζημίωσης λόγω σωματικής βλάβης και ψυχικής οδύνης από τροχαία ατυχήματα.
 
 
 
 

Υποθέσεις Εκούσιας Δικαιοδοσίας

 
 
 
 
Το Δικηγορικό Γραφείο Μιχαήλ Σ. Κοντογιώργου & Συνεργατών με έδρα την Θεσσαλονίκη κατέχοντας πολυετή εμπειρία στο χώρο αναλαμβάνει υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, όπως, ενδεικτικά, τις παρακάτω:
 • Αιτήσεις για τη θέση υπό Δικαστική Συμπαράσταση ατόμων που δεν είναι σε θέση να διαχειρίζονται οι ίδιοι τις υποθέσεις τους, λόγω διανοητικής ανικανότητας ή άλλης αναπηρίας.
 • Διόρθωση ονομάτων σε ληξιαρχικές πράξεις
 • Αναγνώριση εκτελεστότητας αλλοδαπών δικαστικών Αποφάσεων από τα Ελληνικά Δικαστήρια.
 
 
 
 

Κάτοικοι Εξωτερικού

 
 
 
 
Το Δικηγορικό Γραφείο Μιχαήλ Σ. Κοντογιώργου & Συνεργατών στη Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση Ελλήνων κατοίκων εξωτερικού, αλλά και αλλοδαπών, σε οποιαδήποτε υπόθεσή τους.